פיקוד ובקרה - חשמל

בקצרה על הקורס:

בקורס זה נעבור על הניסויים של משרד החינוך, נבצע את הניסויים של בתחום הפיקוד ובקרה.

פיקוד - רכיבים מכאנים שמבצעים פיקוד.

בקרה - שילוב בקר PLC במערכות הפיקוד.

שילוב תחום הסייבר - סייבר בחשמל..