קורס הגשמה והעצמה - שורשים וכנפיים

בקצרה על הקורס:

קורס זה מועבר לשכבות הבוגרות מתוך כוונה ליישם את הדברים:

כיתות ט-י: הכוונה לקראת בחירת מקצוע, והצבת מטרות אישיות.

כיתות יא-יב: הכוונה לקראת גיוס, בחירת יחידה, מסלול הנדסאי ועוד.

בקורס אנו עוברים על מגוון כלי העצמה, מתוך מגוון מקורות, הקורס הוא יישומי, ופעיל עם תוצרים שהבוגרים יהיו גאים בהם ואף ילוו אותם בעשור הבא של חייהם.