קורס יסודות האלקטרוניקה בסימולציה

בקצרה על הקורס:

קורס זה הוא מאבני היסוד של הקורסים שלנו ומהווה קורס בסיס למספר קורסי אלקטרוניקה, ולעבודה עם מעגלים פיזית, ועם מספר מיקרו-בקרים.

קורס זה מהווה את אבן הדרך הראשונה במסלול ארוך וחשוב להכשרת הנדסאים במספר תחומי דעת.

חברת רובוטיקס מביאה לכל בית ספר את ציוד הבקרה הטוב ביותר:

פישרטקניק.

ארדווינו.

מיקרוביט.

כל הבקרים לעייל נמצאים בשימוש בתוכנה ואנו ממליצים להשתמש בהם בפרויקטים שצריך לתכנן ולבנות מעגלים.