קורס פיקוד ובקרה  מעגלי אנרגיה

בקצרה על הקורס:

קורס זה מאגד תחתיו את תוכנית הלימודים של משרד החינוך ומשרד העבודה, הסבר על הניסויים הנדרשים, העבודות שצריך להגיש, ופרויקטים.