קישורים והשראה לעבודה נכונה בגילאים צעירים

 הגורם המפרסם:מה מצא חן בעיני:קישור
עיריית ירושליםהמפה נפלאה, חלוקה לקטגוריות ברורות, הכרטיס של כל גן באמת מעביר את האישיות של הגן https://www.ganim-jlm.co.il/