ראסבארי פאי - פרויקטים

סילבוס הקורס
מפגשים תוכן המפגשציוד נדרש/קישוריםמפגש 2-3מהו פרויקט?
כיצד בוחרים פרויקט?
מה מתאים לכם?
אתר פרויקטים רשמי