שורשים וכנפיים - הצבת מטרות ובחירת מקצוע

סילבוס קורס 
מפגשתוכןציוד נדרש/ קישורים
1-2הרצאה פותחת מצגת ההרצאה
3-4נאומים מעוררי השראה - מה המניע שלכםג'ים קארי
5-7

8-12

13-15עיר העתידחוקי המשחק.pdf
מחירון כל יחידה.pdf
16-21

22-24

25-26

27-30