תיכון ברנר - מסלול לימוד תחום רחפנים

בקצרה על הלימודים במסלול זה:


ראשית כמה מילים על בית חינוך שש-שנתי ברנר-פיינשטיין בפתח תקווה:

תיכון ברנר שם לו למטרה לחנך את תלמידיו לערכי אהבת האדם, המולדת והדעת.

בית-הספר שואף להטמיע את ערך כבוד האדם תוך דגש על שוויון וסובלנות,

וכן מעודד הצלחה ומימוש עצמי תוך היענות לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד.

בית הספר מעמיק את לימודי המורשת, כפי שהיא מתבטאת בתרבות, בספרות, בשפה ובהיסטוריה, כמגבשת זהות ישראלית וכבסיס הקשר בין האדם לבין ארצו, בין העבר לבין העתיד.

בית הספר מעודד השכלה ודעת, שימוש בשפת המדע ובדרכי חשיבה מדעיות, מטפח מצוינות,

שוקד על הרחבת אופקיו של התלמיד ומעורר סקרנותו של כל לומד.

כמה מילים מילים על מסלול הלימוד:

מסלול הלימוד בנוי בצורה סלילית, הוא מפתח מספר נושאי לימוד ותחומים, ובכל שנה מכיתה י' עד כיתה יב' התלמידים מעמיקים את הלמידה וחקר בתחומים הללו:

אלקטרוניקה, מכטרוניקה, תכנות ומחשבים, אוירודנמיקה, חוק ומשפט, הנדסה אזרחית.

סילבוס לימוד תחום רחפנים. (נדרשת סיסמא לפתוח)

חזון המגמה - הנדסת מכונות 2030 מאת ד"ר ירון דופלט


קישורים לאתרים מלווי למידה בכל אחד מתחומי הדעת בהם נעסוק:

מכניקה הנדסית - גירים, תמסורות, הגברת כוח 

אווירודינמיקה - הטסה משימות - כיול רחפן ותפעול ראשוני 

אלקטרוניקה - מעגלי יסוד + תוכנת סימולציה 

תכנות ומיקרובקרים


4.1 רכיבים ומפעילים יא' (819387)

4.1.1.      תמסורות הספק בתעשייה

4.1.2.      תכונות זורמים ומושגי יסודמסה, צפיפות ומשקל סגוליחוק ארכימדס, צמיגות, לחץ וספיקהלחץ הידרוסטטימנומטר, מכבש הידראולי וחוקי פסקל

4.1.3.      תכונות זורמים המשךמשוואת הרציפותמספר ריינולדסמשוואת ברנולי

4.1.4.      מבנה מערכת כוח פניאומטית: סוגי מדחסים

4.1.5.      מפעילים פניאומטיים

4.1.6.      רכיבי בקרת הספק חשמליים

4.1.7.      פיקוד במערכות פניאומטיות

4.1.8.      מפעילים חשמליים

4.2  פרוייקטון בכיתה יא' (819387)

4.2.1.      הבעיה והצורך

4.2.2.      איסוף מידע

4.2.3.      הצגת פתרונות אפשריים

4.2.4.      בחירת פתרון מנומק

4.2.5.      מימוש הפתרון

4.2.6.      משוב והערכה

4.3. רכיבים ומפעילים יב' (819283)

4.3.1.      מבנה מערכת כוח הידראולית

4.3.2.      מפעילים הידראוליים

4.3.3.      שסתומים לבקרת כיוון

4.3.4.      שסתומים לבקרת הספק: לחץ וספיקה

4.3.5.      חיישנים במערכות מיכון 

4.3.6.      מערכות הידראוליות

4.3.7.      עבר לסעיף 4.1.8

4.3.8.      בקרים מתוכנתים

לקטי תרגילים

הוראת רובוטיקה במגמה להנדסת מכונות בישראל מיישמת את עקרונות הלמידה הפעילה, בצוותי פרויקטים המפתחים בגישת תכן מערכתי הנדסי פתרונות חלופיים למערכות מכטרוניות בשירות האדם בסביבת פיתוח חדשה ומודרנית: LabVIEW.

תיקיות המשנה של רובוטיקה ובקרים מכילות את גם את החומרים שהיו בתיקיות הוותיקות בפורטל:

מערכות בקרה

מבוא למערכות

מערכות מיכון ובקרה

מערכות פניאומטיות

חיישנים

השתלמות בקרה