3d printer - קורס מידול והדפסה בתלת מימד

בקצרה על הקורס:

קורס זה הוא מאבני היסוד של הקורסים שלנו ומהווה קורס המשך למידול ועיצוב בלגו, ולעבודה עם עט מדפיס בתלת מימד, המטרה של קורס זה הוא לקחת את המיומנות הזאת ולתת להם את הכלים הנדרשים על מנת לייצר דגמים שאפשר ונדפיס עבורם בבית הספר.

חברת רובוטיקס מביאה לכל בית ספר מדפסת תלת מימד מיוחדת משולבת ראש לייזר + כרסומת CNC .

אתר תמיכה במדפסת ADVENTURER-5M / PRO