ARDUINO - אלקטרוניקה בתנועה אוטומטית

בקצרה על הקורס:

בקורס התלמידים יעבדו עם בקר מסוג Arduino (ארדווינו) הנפוץ בעולם, ומשמש במגוון רב של פרויקטים, הקורס כולו בנוי כמו רוב מוחלט של קורסי חברת רובוטיקס בשיטת "לימוד בעזרת פרויקטים" שיטה המבטיחה חיבור בין התאוריה לבין עולם המעשה, והופכת את הלמידה למהנה ומשמעותית עבור התלמידים.

סילבוס הקורס - קישור להורדה

קורס זה מתוכנן עם ערכת מייקטק- קישור לרכישת הערכה

וכמובן שגולת הכותרת היא שבקורס כזה התלמידים יוצרים דגם חדש,ולוקחים את הדגם איתם בסוף הקורס!!! כמו כן ניתן לקיים תערוכה של כל התוצרים בבית הספר... 

בקר הARDUINO  נועד לנוער ומייקרים שאוהבים לחקור, לגלות ולהמציא דברים חדשים, הARDUINO הוא בקר בעל מעגל מודפס עם מיקרובקר, עם סביבת פיתוח (IDE) המשולבת קוד פתוח, מטרת הסביבה היא ליצור אפשרות זולה ונוחה לפיתוח פרויקטים המשלבים תוכנה עם רכיבי אלקטרוניקה ולחשוף את הילדים לעולם המייקרים, עולם של עשייה יצירה וכיף.

במהלך הקורס יכירו התלמידים את תוכנת ARDUINO יתכנתו ויתפעלו אותה


ציוד נדרש:

 ארדווינו אונו - לוח בקרה

כבל USB AB

לוח חיישנים 

רובוט נסיעה - רכב

ארדווינו סירטוני הדרכה: כנסו לאתר שלנו.

סילבוס:

שיעור ראשון - הכירות עם מערכות רובוטיות והשפה הנלמדת (קלט מעבד פלט)

שיעור שני  - כתיבת קוד ראשון - חיבור והפעלת הבקר 

שיעור שלישי - שליטה ב5 יציאות וכניסה אחת

שיעור רביעי - שליטה וקליטה אנלוגית (חיישן ואור)

שיעור חמישי - חיישן אור + תאורה - קישורים חכמים (סיכום פרק)

שיעור שישי - מקורות אנרגיה וולט/אמפר/אום

שיעור שביעי - הרכבת בסיסי נסיעה

שיעור שמיני - המשך הרכבת רובוטים

שיעור תשיעי - הכירות עם דרייבר  נסיעה

שיעור עשירי - נסיעה קדימה אחורה ולצדדים

שיעור אחד עשרה - נסיעה במסלול 

שיעור שניים עשרה - משך נסיעה במסלול + תאורה + קול

שיעור שלושה עשרה - הרכבת חיישנים - מרחק

שיעור ארבע עשרה - נסיעה על זיהוי עצם 

שיעור חמש עשרה - נסיעה והתחמקות ממכשולים

שיעור שש עשרה - עבודה עם שני חיישנים במקביל

שיעור שבע עשרה - כל תלמיד מעביר הרצאה 5 דקות על נושא שהוא למד עליו עד כה (סיכום חציון)

שיעור שמונה עשרה- נסיעה על קו שחור - תאוריה

שיעור שמונה עשרה- נסיעה על קו שחור -  יישום ושיפור הדיוק

שיעור תשע עשרה- נסיעה על קו שחור -  יישום ושיפור הדיוק

שיעור עשרים ואחת - נסיעה על קו ישר + זיהוי עצם על המסלול והימנעות מהתנגשות

שיעור עשרים ושתיים - בלוטות - היכרות עם נושא התקשרות

שיעור עשרים ושלוש - בלוטות - כתיבת אפלקציה שתשלוט על הרובוט 

שיעור עשרים וארבע - בלוטות - כתיבת אפלקציה שתשלוט על הרובוט 

שיעור עשרים וחמש - בלוטות - נסיעה במסלולים, ושיפור השליטה דרך אפלקציה

שיעור עשרים ושש - סוגי מנועים, השליטה על כל אחד מהם

שיעור עשרים ושבע - שליטה במנוע סרוו (משובים) 

שיעור עשרים ושמונה - הכירות עם נושא מבוכים, וכיצד לצאת מהם, שיטות ויישומים, מבוכים וירטואלים

שיעור עשרים ותשע - הרכבת חיישן אולטרא סוניק על גבי רובוט עם מנוע סרוו ואיתור מכשולים

שיעור שלושים  - תכנות נסיעה במבוך 

שיעור שלושים  ואחד  - תכנות נסיעה במבוך 

שיעור שלושים  ושתיים  - תחרות נסיעה במבוך,אתר נפלא ללימוד יסודות האלקטרוניקה והשימוש בציוד מדידה  (סיכום קורס)