קרא עוד


לוח ניסויים

יחידת כוח (מנוע-משאבה-מכל שמן ווסת לחץ)

3 שסתום אל חוזר

שסתום בורר כיוון  5/3 (שסתום פיקוד 5/3)

2 צילנידרים דו-כיווניים

1 מצבר הידראולי

1 מנוע הידראולי

2  ווסת ספיקה

3 ווסתי לחץ